14.10.2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.

2. Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu miasta Oświęcim za rok 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego „Galeria Książki” w Oświęcimiu – ciąg dalszy.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.

2. Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu miasta Oświęcim za rok 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego „Galeria Książki” w Oświęcimiu – ciąg dalszy.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.