06.09.2013

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 września 2013 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2013 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta w 2012 r. dla przedszkoli publicznych – ciąg dalszy.
3. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 września 2013 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2013 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta w 2012 r. dla przedszkoli publicznych – ciąg dalszy.
3. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.