10.04.2013

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.