17.08.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
2. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Dwory-Kruki i Monowice – przyjęcie stanowiska.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
2. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Dwory-Kruki i Monowice – przyjęcie stanowiska.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.