14.09.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2017 r. – przyjęcie stanowiska.
2. Kontrola realizowanych poprawek w ramach zdania inwestycyjnego „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2017 r. – przyjęcie stanowiska.
2. Kontrola realizowanych poprawek w ramach zdania inwestycyjnego „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.