12.10.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15:30 na kładce dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola realizowanych poprawek w ramach zdania inwestycyjnego „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu”- wizytacja obiektu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15:30 na kładce dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola realizowanych poprawek w ramach zdania inwestycyjnego „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu”- wizytacja obiektu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.