06.06.2011

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 czerwca 2011 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Analiza „Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2010 r.” – ciąg dalszy.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 czerwca 2011 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Analiza „Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2010 r.” – ciąg dalszy.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.