06.09.2011

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 września 2011 r. o godz. 15.15  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Porządek posiedzenia:
1.Przeprowadzenie postępowania skargowego.
2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011r.
3.Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta na działalność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu – egzekwowanie zaległości czynszowych.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 września 2011 r. o godz. 15.15  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Porządek posiedzenia:
1.Przeprowadzenie postępowania skargowego.
2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011r.
3.Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta na działalność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu – egzekwowanie zaległości czynszowych.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.