12.09.2011

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 września 2011 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Porządek posiedzenia:
1.Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011r. – ciąg dalszy.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 września 2011 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Porządek posiedzenia:
1.Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011r. – ciąg dalszy.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.