02.12.2011

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 r. o godz. 15.30   w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Plan kontroli na I półrocze 2012r.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 r. o godz. 15.30   w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Plan kontroli na I półrocze 2012r.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.