20.09.2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2018 r. – ciąg dalszy.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.