30.11.2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 15:15 w sali nr 37 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji

2. Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.