28.03.2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godz. 15:30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych przez Oświęcimskie Centrum Kultury w 2018 r. – ciąg dalszy.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.