09.05.2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 15:30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2018 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

  3. Analiza sprawozdania finansowego za 2018 rok.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.