28.11.2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 15:30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Domki Szeregowe i Pod Borem – przyjęcie stanowiska.

  3. Przyjęcie planu kontroli na I półrocze 2020 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.