17.02.2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 15:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Słowackiego 1a.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta przeznaczonych na remont Środowiskowego Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu w latach 2018-2019 – ciąg dalszy, posiedzenie wyjazdowe.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.