11.03.2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 15:40 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Północ i Południe – ciąg dalszy.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.