19.05.2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 15:40 na sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2019 rok – przyjęcie stanowiska.

  3. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Północ i Południe – przyjęcie protokołu.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.