07.02.2012

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 lutego 2012 r. o godz. 15.30   w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w 2011r..
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 lutego 2012 r. o godz. 15.30   w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w 2011r..
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.