25.11.2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 15:40 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola wydatków z budżetu miasta związanych z powstaniem pawilonu usługowo-handlowego „Cafe Rynek” oraz dochodów z tytułu najmu ww. obiektu za okres jego funkcjonowania – ciąg dalszy.
  3. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Wschód i Zachód za 2019 r. – ciąg dalszy.
  4. Przyjęcie planu kontroli na I półrocze 2021 r.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.