28.01.2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lutego 2021 r. o godz. 15:40 sali Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola wydatków z budżetu miasta związanych z powstaniem pawilonu usługowo-handlowego „Cafe Rynek” oraz dochodów z tytułu najmu ww. obiektu za okres jego funkcjonowania – przyjęcie stanowiska.
  3. Kontrola realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2020 r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.