30.06.2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 15:30 Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha 8.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta przeznaczonych na działalność Dziennego Domu Pomocy za okres styczeń 2020 r. – 31.03.2021 r. posiedzenie wyjazdowe.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.