27.09.2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 13:40 sali sesyjnej Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.I/422/15/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oświęcim za I półrocze 2021 r.