10.11.2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 15:40 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta przeznaczonych na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za okres styczeń 2020 r. – 31.03.2021 r. – ciąg dalszy.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.