05.01.2022

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 15:40 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Zasole i Błonie.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.