15.03.2012

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Przeprowadzenie postępowania skargowego.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Przeprowadzenie postępowania skargowego.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.