28.02.2022

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 15:40 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Zasole i Błonie – przyjęcie stanowiska.
  3. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Stare Miasto i Stare Stawy.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.