09.02.2024

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 1540 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola postępowania przetargowego – Dostawa laptopów oraz sprzętu multimedialnego dla szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” ciąg dalszy.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.