16.05.2012

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 maja 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Analiza sprawozdania finansowego za 2011 r.
2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2011r. – ciąg dalszy.
3.Przeprowadzenie postępowania skargowego.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 maja 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Analiza sprawozdania finansowego za 2011 r.
2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2011r. – ciąg dalszy.
3.Przeprowadzenie postępowania skargowego.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.