04.09.2012

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 września 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
2.Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej w budżecie miasta Oświęcim dla organizacji pozarządowych w 2011 r. – ciąg dalszy.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 września 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
2.Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej w budżecie miasta Oświęcim dla organizacji pozarządowych w 2011 r. – ciąg dalszy.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.