02.11.2012

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 listopada 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej w budżecie miasta Oświęcim dla organizacji pozarządowych w 2011 r. – ciąg dalszy.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 listopada 2012 r. o godz. 15.30  w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej w budżecie miasta Oświęcim dla organizacji pozarządowych w 2011 r. – ciąg dalszy.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.