13.03.2014

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 marca 2014r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowania skargowego.
2. Kontrola procedury przetargowej na wykonanie remontu Rynku Głównego oraz realizacji zadania ze środków przewidzianych w budżecie miasta.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 marca 2014r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowania skargowego.
2. Kontrola procedury przetargowej na wykonanie remontu Rynku Głównego oraz realizacji zadania ze środków przewidzianych w budżecie miasta.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.