15.03.2011

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 marca 2011 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola w zakresie wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną w 2010r. przez Rady Osiedli – ciąg dalszy.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 marca 2011 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola w zakresie wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną w 2010r. przez Rady Osiedli – ciąg dalszy.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.