26.08.2014

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 sieprnia 2014 r. o godz. 15.30  w Miejskim Przedszkolu nr 7 przy ul. Słowackiego 8 w Oświęcimiu.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola wykorzystania środków finansowych za 2013 r. i I półrocze 2014 r. przez Miejskie Przedszkole Nr 7 – cd.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 sieprnia 2014 r. o godz. 15.30  w Miejskim Przedszkolu nr 7 przy ul. Słowackiego 8 w Oświęcimiu.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola wykorzystania środków finansowych za 2013 r. i I półrocze 2014 r. przez Miejskie Przedszkole Nr 7 – cd.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.