12.09.2014

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 września 2014 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2014 roku uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – ciąg dalszy.
2. Kontrola wykorzystania środków finansowych za 2013 rok i I półrocze 2014 roku przez Miejskie Przedszkole Nr 7 – ciąg dalszy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 września 2014 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2014 roku uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – ciąg dalszy.
2. Kontrola wykorzystania środków finansowych za 2013 rok i I półrocze 2014 roku przez Miejskie Przedszkole Nr 7 – ciąg dalszy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.