31.03.2011

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oswięcimiu przy ul. Sobieskiego 9-15

Porządek posiedzenia:
1.Ocena racjonalności wydatkowania środków finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010r.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oswięcimiu przy ul. Sobieskiego 9-15

Porządek posiedzenia:
1.Ocena racjonalności wydatkowania środków finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010r.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.