02.10.2014

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 października 2014 r. o godz. 15.30  w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Kalicińskiego 5.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola funkcjonowania zespołu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 5 – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 października 2014 r. o godz. 15.30  w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Kalicińskiego 5.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola funkcjonowania zespołu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 5 – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.