11.12.2014

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie planu kontroli na I półrocze 2015 r. (Analiza wcześniejszych tematów, będących przedmiotem kontroli Rady Miasta).
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie planu kontroli na I półrocze 2015 r. (Analiza wcześniejszych tematów, będących przedmiotem kontroli Rady Miasta).
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.