12.04.2011

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30  w w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Ocena racjonalności wydatkowania środków finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010r.” – ciąg dalszy.
2.Przeprowadzenie postępowania skargowego.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30  w w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1.Ocena racjonalności wydatkowania środków finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010r.” – ciąg dalszy.
2.Przeprowadzenie postępowania skargowego.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.