16.04.2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30  w Szkole Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych 68.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola funkcjonowania zespołu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 9 – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30  w Szkole Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych 68.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola funkcjonowania zespołu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 9 – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.