30.04.2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2014 rok.
2. Kontrola funkcjonowania zespołu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 9 – ciąg dalszy.
3. Przeprowadzenie postępowań skargowych.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2014 rok.
2. Kontrola funkcjonowania zespołu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 9 – ciąg dalszy.
3. Przeprowadzenie postępowań skargowych.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.