12.06.2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2014 r. c-d.
3. Opracowanie i przyjęcie planu kontroli na II półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2014 r. c-d.
3. Opracowanie i przyjęcie planu kontroli na II półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.