25.08.2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola poprawności procedury przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu”.
2. Przeprowadzenie postępowań skargowych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola poprawności procedury przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu”.
2. Przeprowadzenie postępowań skargowych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.