18.09.2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowań skargowych – ciąg dalszy.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za I półrocze 2015 r. – opracowanie stanowiska.
3. Kontrola poprawności procedury przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu” – ciąg dalszy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowań skargowych – ciąg dalszy.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za I półrocze 2015 r. – opracowanie stanowiska.
3. Kontrola poprawności procedury przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę w Oświęcimiu” – ciąg dalszy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.