02.10.2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowań skargowych – ciąg dalszy.
2. Kontrola realizacji umowy pomiędzy miastem Oświęcim a Fundacją Peace Festival na organizację Life Festival Oświęcim w 2015 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie postępowań skargowych – ciąg dalszy.
2. Kontrola realizacji umowy pomiędzy miastem Oświęcim a Fundacją Peace Festival na organizację Life Festival Oświęcim w 2015 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.