05.02.2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 luty 2016 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rady Osiedla: Zasole i Błonie.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 luty 2016 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rady Osiedla: Zasole i Błonie.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.