03.03.2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola racjonalności wydatków 2015 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola racjonalności wydatków 2015 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.