20.05.2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 15:00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:

1. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 15:00 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:

1. Przeprowadzenie postępowania skargowego – ciąg dalszy.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.