08.01.2020

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 14:30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji.

  3. Analiza dokumentów dotyczących petycji – ciąg dlaszy.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.