06.05.2020

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. o godz. 14:15 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Przyjęcie stanowiska w sprawie petycji.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.